پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در روسیه ...... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در روسیه

لغو مجوز بانک "سرمایه مالی و صنعتی" توسط بانک مرکزی روسیه.
بانک مرکزی مجوز بانک "سرمایه مالی و صنعتی" را لغو کرد. – خبرگزاری تاس - ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
٢٠:٠٠ - 1396/11/24

لغو مجوز بانک اس ب ار ار توسط بانک مرکزی روسیه.
بانک مرکزی مجوز بانک اس ب ار ار را لغو کرد. – خبرگزاری ریا نوسستی - ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
١٩:٥٧ - 1396/11/24

آغاز برچسب گذاری محصولات لبنی با چربی های گیاهی در ماه جولای .
برچسب گذاری محصولات لبنی با چربی های گیاهی در ماه جولای آغاز می شود . – خبرگزاری ریا نوسستی - ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
١٩:٥٦ - 1396/11/24