پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در روسیه ...... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در روسیه
صفحه اصلی > اخبار 

روسیه مدت تحریمات مواد غذایی بر علیه غرب را تمدید کرد .
روسیه مدت تحریمات مواد غذایی بر علیه غرب را تمدید کرد .-پایگاه اطلاع رسانی رگنوم - 14 تیر 1396
٢٢:٥٢ - 1396/04/17

اتحادیه اقتصادی اورآسیا و ایران درخصوص ایجاد منطقه تجاری آزاد مشاوره کردند.
اتحادیه اقتصادی اورآسیا و ایران درخصوص ایجاد منطقه تجاری آزاد مشاوره کردند-پایگاه اطلاع رسانی zol.ru 5 تیرماه 1396
١٠:٥٥ - 1396/04/13

ایران روادید گردشگری برای شهروندان روسیه را لغو کرد.
ایران روادید گردشگری برای شهروندان روسیه را لغو کرد-پایگاه اطلاع رسانی رگنوم. 5 تیرماه 1396
١٠:٥٢ - 1396/04/13

برای توسعه ی کریمه و سواستاپل ۹۰۰ میلیون روبل بودجه اختصاص داده می شود.
برای توسعه ی کریمه و سواستاپل ۹۰۰ میلیون روبل بودجه اختصاص داده می شود. - پارلامنتسکایا گازیتا . ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
٠٧:٤٦ - 1396/04/04

اجرای ۷ پروژه با ارزش سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد روبل در منطقه ی ویژه ی اقتصادی لپتسک .
در منطقه ی ویژه ی اقتصادی لپتسک ۷ پروژه با ارزش سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد روبل اجرا می شود. – خبرگزاری ریا نوسستی. ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
٠٧:٢٨ - 1396/04/04

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>