پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در روسیه ...... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در روسیه
صفحه اصلی > اخبار 

جهان میکروسکوپی و تجارت خرد
تجارت خرد روانه جهان میکروسکوپی شد. - روزنامه کمرسانت - 6 اسفند ماه 1397
١٧:٤٧ - 1397/12/22

افزایش تعداد بیکاران روسیه طی یک هفته
تعداد بیکاران روسیه طی یک هفته 5/2% افزایش پیدا کردند. - خبرگزاری رگنوم -6 اسفند ماه 1397
١٧:٤٣ - 1397/12/22

کاهش تعداد شرکتهای خرد روسیه در یکسال
تعداد شرکتهای خرد روسیه طی یکسال 6%-7% کاهش یافتند. - پایگاه اطلاع رسانی tatcenter.ru - 6 اسفند ماه 1397
١٧:٣١ - 1397/12/22

برشمردن ریسکهای مهم اقتصادی روسیه توسط آژانس moodys
آژانس Moodys ریسکهای مهم اقتصاد روسیه را برشمرد. - پایگاه اطلاع رسانی realnoevremya.ru – 6 اسفند ماه 1397
١٩:٥٩ - 1397/12/19

افزایش 18.9 درصدی واردات روغن پالم در سال 2018
طبق گزارش مرکز آمار روسیه این کشور در سال 2018 واردات روغن پالم را 18.9 درصد افزایش داده است. – پایگاه اطلاع رسانی finmarket.ru – 6 اسفند ماه 1397
١٩:٥٥ - 1397/12/19

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>