ایرج زارعی

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در روسیه

سوابق تحصیلی

تحصیلات :

کارشناسی ارشد

آخرین مدرک تحصیلی:

حقوق بین الملل

نام رشته:

مدیریت بازرگانی (کارشناسی)، حقوق بین الملل (کارشناسی ارشد)

دانشگاه:

دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد تهران مرکز

سوابق شغلی

کارشناس دفتر مقررات صادرات و واردات                           معاونت بازرگانی خارجی (1382)

کارشناس بازرگانی خارجی                                                سازمان توسعه تجارت ایران  ایران (1384)

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ونزوئلا                                   سفارت ج.ا.ایران در کاراکاس (اسفند 92 تا خرداد 96)

رئیس گروه امریکای لاتین                                               سازمان توسعه تجارت ایران  ایران (1396)

معاون دفتر اروپا و امریکا                                                  سازمان توسعه تجارت ایران  ایران ( 1398 تا خرداد 1400)

سوابق علمی و پژوهشی